The Robot age

Robots brengen meer in beweging dan techniek alleen. Innovaties in robotica leiden immers tot grote maatschappelijke en bedrijfseconomische veranderingen. Artificiële Intelligentie speelt daarin een belangrijke rol. Slimme robots gaan steeds meer op mensen lijken en ontwikkelen vaardigheden die onze eigen mogelijkheden verregaand overtreffen. Dit biedt niet alleen geweldige kansen, maar creëert ook dilemma's. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde discussie over autonome 'killer-robots' of de vrees dat in het robottijdperk privacy als grondrecht mogelijk niet zal overleven. Bestaande ethische en juridische kaders komen door robotisering dan ook geleidelijk in het gedrang.

Roaming Outside the Iron Box

De robotisering van onze samenleving is daarnaast ook een dynamisch proces. Een dat ons dwingt continu na te denken over welke acties en maatregelen nodig zijn om nieuwe robottoepassingen naadloos te integreren in onze maatschappij. Coëxistentie is daarbij het uitgangspunt. Die opdracht is lastiger dan het lijkt, omdat door toepassing van lichaamsverrijkingen, de mens op termijn ook verrobotiseert. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen is dan ook een must.

Robotage is met name gespecialiseerd in de ethisch-juridische aspecten van robotica en smart cities en kan u helpen bij het oplossen van vraagstukken rondom het robottijdperk.

Roderic Winkelhorst

Auteur Roderic Winkelhorst (foto) houdt zich bezig met autonome robots, ethiek en recht.Het grenzeloze robottijdperk staat voor de deur en de mondiale werkgelegenheid misschien wel op de tocht. Bij Robotage houd ik de deur op een kier en scheid ik graag feiten van fictie als het over robotisering gaat. Geen makkelijke klus, maar 'iemand' moet het doen. Mijn specialisatie ligt op het terrein van Robotica, met een sterke sectorfocus op (service)robots, AI, Privacy, IoT & Smart Cities. Verder ben ik auteur van verschillende publicaties, waaronder de boeken 'Elektronische Communicatie & Privacy' en 'Robot-is-me?'


Waarom Robotage?
Bij het ontwerp en de toepassing van robottechnologie spelen veiligheid, privacy en beveiliging een belangrijke rol. De inzet van robots en kunstmatige intelligentie mag immers niet leiden tot menselijk letsel, een aantasting van de privacy, of het doorbreken van systeembeveiligingen. Met een gedegen professionele achtergrond in deze drie deelgebieden, beschikt Robotage over een echte helicopterview. Een meerwaarde die bij multidisciplinaire projecten handig van pas komt.Robotage is tevens verbonden aan de European AI Alliance dat nadenkt over alle aspecten rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en de gevolgen ervan.

Glossary

Artificial Intelligence (AI)

"Anything that could give rise to smarter-than-human intelligence - in the form of Artificial Intelligence, brain-computer interfaces, or neuroscience-based human intelligence enhancement - wins hands down beyond contest as doing the most to change the world. Nothing else is even in the same league."

— Eliezer Yudkowsky, Machine Intelligence Research Institute.

Body Augmentations

"In the near future, with physical augmentation gaining ground and nano-cybernetics only years away, the dawn of limitless human evolution is just beyond the horizon..."

— James Swallow, The New York Times.

Internet of Things (IoT)

"The fact is, the IoT is kind of like the pony express was when it was first launched; it worked better than what we had, it underwent a lot of changes, and consumers won while business fortunes rose and fell. It’s anyone’s guess how the IoT will ultimately be used to effectively connect an unbelievably broad range of devices."

— Brian James, Senior Director of Product Marketing, Aria Systems.

Privacy

"That's the kind of society I want to build. I want a guarantee - with physics and mathematics, not with laws - that we can give ourselves things like real privacy of personal communications.”

— John Gilmore, Founder of the Electronic Frontier Foundation.

Robotics Ethics

"Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.”

— Potter Stewart, Former Associate Justice of the United States Supreme Court.

Smart Cities

"Smart cities to us mean having a very robust network and communications backbone across the city that allows us to take advantage of technology and data tools to better serve our residents, promote economic development, promote sustainability efforts, and be more responsive to our citizens' needs. Sustainability and smart are definitely connected. You cannot claim to be a smart city if you’re not sustainable."

— Dennis Gakunga, Chief Sustainability Officer, City of Chula Vista, CA.

Email voor vragen

Uitgelicht: Recensie / Pers

Boekrecensies komen in alle soorten en maten en dat geldt natuurlijk ook voor de schrijvers ervan. Een onafhankelijke recensie die er voor elke lezer én schrijver toe doet, is die van het NBD Biblion. Ab Koolma schreef onderstaande Biblion-recensie over het boek 'Robot-is-me?'.

 • NBD Biblion recensie Robot-is-me? Auteur: Roderic Winkelhorst (R.C. Winkelhorst).
 • Bron: NBD Biblion / bol.com


‘Robots lopen nu in allerlei soorten en maten van de lopende band terwijl er nauwelijks regels zijn.'

Bron: Nederlands Dagblad

Het boek 'Robot-is-me?' (Uitgeverij Paris) kwam verder ook aan bod in diverse dagbladen waaronder de Wetenschapsbijlage van het Nederlands Dagblad.

Een interview dat ik had met journalist Rick Moeliker over robots die op mensen lijken, leidde tot een interessant artikel (mirror) met daarin onder andere ook de visies van professor Jan Smits en de Italiaanse hoogleraar filosofie Luciano Floridi.

Contact

Voor het scannen van contactinfo klikt u op de onderstaande QR-afbeelding.

QR code Robotage

Privacy Policy

Privacybeleid van Robotage

In dit Privacybeleid vindt u informatie over hoe Robotage omgaat met persoonsgegevens; alle informatie over een persoon waaruit diens identiteit - direct of indirect - kan worden afgeleid. Robotage legt geen gebruiksprofielen aan, plaatst geen cookies en verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakeijk voor het verlenen van de webdienst. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van gegevens in overeenstemming met dit beleid.

Gegevensverzameling en gebruik

Robotage kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, geslacht
 • Contactgegevens: factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Technische (gebruiks)gegevens: IP-adres, type browser, bezoektijdstip en besturingssysteem

Robotage gebruikt de verzamelde gegevens alleen om:

 • onze webdienst te leveren en te onderhouden
 • u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van interactieve functies van de website
 • aan klanten service te verlenen
 • technische problemen te detecteren en te verhelpen

Overdracht van gegevens

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten Nederland bevinden en waar afwijkende wetgeving van kracht is. Uw persoonsgegevens zullen echter nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als gepaste waarborgen daarvoor ontbreken.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is. Robotage gebruikt commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

Links naar andere sites

De Robotage website kan links bevatten naar sites die niet door ons worden beheerd. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u via Robotage bezoekt. Eventuele wijzigingen van ons Privacybeleid worden altijd op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u vragen over de omgang met uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op.

[Privacy Policy laatst gewijzigd op 14-12-2018]  [en1412218_v2]


Robots brengen meer in beweging dan techniek alleen

Het klimaat verandert momenteel snel. Niet alleen door natuurlijke invloeden, ook de intrusieve manier waarop we tot op heden omgaan met energiebronnen en grondstoffen speelt daarbij een rol. In een wereld waarin zich straks meer robots dan mensen verplaatsen, zijn duurzaamheid en schone technologieën dan ook onontbeerlijk.

Om robots milieuvriendelijker en omgevingsbewuster te maken, sleutelen technici niet alleen hard aan het kunstmatig brein, maar ook aan de aandrijvingsbron. Zo’n brein met kunstmatige intelligentie is belangrijk. Het stelt de robot in staat te leren van - en in te spelen op zijn omgeving. Het efficiënt voortbewegen in die omgeving kost de robot echter wel de nodige energie. Ongeacht of de robot is uitgerust met wielen of benen, zijn er altijd meerdere motoren (actuatoren) nodig om de robot te laten bewegen. Met name bij robots die op mensen lijken, sturen tientallen (micro-)actuatoren de elektrische systemen, lichaamsbewegingen en gezichtsmimiek aan. Het lopen en met name het bewaren van het evenwicht, vergen bijzonder veel energie en daar zit hem nu net het probleem. Wat heb je immers aan een slimme, milieuvriendelijke robot die slechts parttime functioneert? Het probleem ervaren we in de praktijk ook bij autonome elektrische auto’s, die relatief veel tijd aan de laadpaal doorbrengen.

In het Amerikaanse leger zag men al vrij vroeg de voordelen van een actieve, energieneutrale robot. Tijdens gevaarlijke missies zou die de plek van een soldaat kunnen innemen. Net als echte commando's, moest de robot zich wel dagenlang kunnen redden in vijandelijk gebied. Het gebruik van accu’s of een reguliere brandstofmotor met een beperkte actieradius, was daarom geen optie. De robot zou zijn eigen maaltijd moeten kunnen verzamelen en bereiden zonder menselijke tussenkomst. Maar hoe maak je zo'n robot?

Het energiebedrijf Cyclone Power Technologies en de firma Robotic Technology kwamen in 2009 daarvoor met een idee: bio-energie. In opdracht van het Amerikaanse Agentschap DARPA, werd de Energetically Autonomous Tactical Robot (EATR) ontwikkeld. Deze duurzame robot kon energie opwekken uit biomassa in het milieu (en andere op organische bronnen gebaseerde energiebronnen). Dit betekende zoveel als dat de robot kon leven op de verbranding van biologisch afbreekbaar plantaardig en dierlijk materiaal, dat het onderweg zelf verzamelde, scheidde en doorslikte. Een ultieme vorm van GFT-beheer. Alhoewel de slimme - met een kettingzaag en grijper uitgeruste EATR - onderscheid kon maken tussen wat hij wel en niet mocht eten, waren velen bang dat hij zich (op het slagveld) ook tegoed zou doen aan menselijke lichamen.


 • EATR concept
 • Als de EATR™ robot was doorontwikkeld zou hij er vandaag de dag mogelijk zo hebben uitgezien. (Foto-ontwerp: Vitaly Bulgarov).

Internationaal-juridisch bezien was dit scenario niet erg waarschijnlijk, omdat een strikte lezing van artikel 15 van het Verdrag van Genève een dergelijk gebruik van een robot uitsluit: "Te allen tijde, en in het bijzonder na een gevecht, zullen de Partijen bij het conflict onverwijld alle mogelijke maatregelen nemen om de gewonden en zieken op te zoeken en te verzamelen, hen tegen plundering en slechte behandeling te beschermen en hun de nodige verzorging te verzekeren, zomede om de doden op te zoeken en te voorkomen, dat deze worden beroofd." Daarbij kwam dat naast doelacquisitie- en verkenningsmissies, de EATR ook was ontworpen om zwaargewonde soldaten (heelhuids) van het slagveld op te halen.

Toch kreeg - helaas voor de EATR - de 'robofobie' de overhand. Door aanhoudend negatieve berichtgeving in de media over vermeende vleeseetpraktijken, keerde de publieke opinie zich eind 2009 tegen Cyclone. Deels had Cyclone dit aan zichzelf te danken door in zee te gaan met het militaire DARPA. Het bedrijf deed nog haar best de EATR te brengen als een goedaardige, vegetarische en milieuvriendelijke verrijking van het robotlandschap, door juist de civiele mogelijkheden ervan te onderstrepen, maar het mocht niet meer baten. Het EATR project verdween in 2010 stilletjes naar de GFT-bak.

Terug bij af?

EATR had hét nieuwe autonome, milieuvriendelijke en duurzame robotplatform van de toekomst kunnen zijn. De technologie werd niet louter ontwikkeld voor militaire doeleinden, het was slechts een van de toepassingsmogelijkheden. De ontwerpers hoopten de techniek ook aan het bedrijfsleven te kunnen verkopen, zodat deze haar weg zou vinden in diverse civiele robottoepassingen. Het autonome aansturingssysteem (voor de interactie met de omgeving) van de EATR is overigens wel in sommige humanoid robots beland. Daar lijkt het bij te zijn gebleven. Gelukkig worden robots ook zonder biomassa nog steeds efficiënter. Actuatoren die helpen om te bewegen worden steeds kleiner en verbruiken daardoor minder stroom. Een robot kan hierdoor langer functioneren op een acculading. Ook leidt de toepassing van zachte kunstspieren tot een gewichtsreductie en grotere flexibiliteit die de efficiëntie ten goede komt. Dit is echter meer evolutie dan revolutie; de grote stap voorwaarts ontbreekt nog. Met het oog op de aanscherping van het klimaatbeleid van de internationale gemeenschap, is het daarom misschien geen gek idee om het principe van het EATR concept, tien jaar na dato, te gaan recyclen.Dank voor het downloaden!

Top