The Robot age

Robots brengen meer in beweging dan techniek alleen, innovaties in robotica leiden immers tot grote maatschappelijke en bedrijfseconomische veranderingen. Artificiële Intelligentie speelt daarin een belangrijke rol. Slimme robots gaan steeds meer op mensen lijken en ontwikkelen vaardigheden die onze eigen mogelijkheden verregaand overtreffen. Dit biedt niet alleen geweldige kansen, maar creëert ook dilemma's. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde discussie over autonome 'killer-robots' of de vrees dat in het robottijdperk privacy als grondrecht mogelijk niet zal overleven. Bestaande ethische en juridische kaders komen door robotisering dan ook geleidelijk in het gedrang.

Roaming Outside the Iron Box

De robotisering van onze samenleving is daarnaast ook een dynamisch proces. Een dat ons dwingt continu na te denken over welke acties en maatregelen nodig zijn om nieuwe robottoepassingen naadloos te integreren in onze maatschappij. Coëxistentie is daarbij het uitgangspunt. Die opdracht is lastiger dan het lijkt, omdat door toepassing van lichaamsverrijkingen, de mens op termijn ook verrobotiseert. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen is dan ook een must.

Robotage is met name gespecialiseerd in de ethisch-juridische aspecten van robotica en smart cities en kan u helpen bij het oplossen van vraagstukken rondom het robottijdperk.

Roderic Winkelhorst

Auteur Roderic Winkelhorst (foto) houdt zich bezig met autonome robots, ethiek en recht.Het grenzeloze robottijdperk staat voor de deur en de mondiale werkgelegenheid misschien wel op de tocht. Bij Robotage houd ik de deur op een kier en scheid ik graag feiten van fictie als het over robotisering gaat. Geen makkelijke klus, maar 'iemand' moet het doen. Mijn specialisatie ligt op het terrein van Robotica, met een sterke sectorfocus op (service)robots, AI, Privacy, IoT & Smart Cities. Verder ben ik auteur van verschillende publicaties, waaronder de boeken 'Elektronische Communicatie & Privacy' en 'Robot-is-me?'  

Veel van mijn werk is geciteerd in diverse wetenschappelijke publicaties en rapporten en kreeg ook twee vermeldingen in de doctrine van het Hof van Justitie in de - voor de privacy relevante - Lindqvist zaak.


Waarom Robotage?
Bij het ontwerp en de toepassing van robottechnologie spelen veiligheid, privacy en beveiliging een belangrijke rol. De inzet van robots en kunstmatige intelligentie mag immers niet leiden tot menselijk letsel, een aantasting van de privacy, of het doorbreken van systeembeveiligingen. Met een gedegen professionele achtergrond in deze drie deelgebieden, beschikt Robotage over een echte helicopterview. Een meerwaarde die bij multidisciplinaire projecten handig van pas komt.


Robotage is tevens verbonden aan de European AI Alliance dat nadenkt over alle aspecten rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en de gevolgen ervan.

Glossary

Artificial Intelligence (AI)

"Anything that could give rise to smarter-than-human intelligence - in the form of Artificial Intelligence, brain-computer interfaces, or neuroscience-based human intelligence enhancement - wins hands down beyond contest as doing the most to change the world. Nothing else is even in the same league."

— Eliezer Yudkowsky, Machine Intelligence Research Institute.

Body Augmentations

"In the near future, with physical augmentation gaining ground and nano-cybernetics only years away, the dawn of limitless human evolution is just beyond the horizon..."

— James Swallow, The New York Times.

Internet of Things (IoT)

"The fact is, the IoT is kind of like the pony express was when it was first launched; it worked better than what we had, it underwent a lot of changes, and consumers won while business fortunes rose and fell. It’s anyone’s guess how the IoT will ultimately be used to effectively connect an unbelievably broad range of devices."

— Brian James, Senior Director of Product Marketing, Aria Systems.

Privacy

"That's the kind of society I want to build. I want a guarantee - with physics and mathematics, not with laws - that we can give ourselves things like real privacy of personal communications.”

— John Gilmore, Founder of the Electronic Frontier Foundation.

Robotics Ethics

"Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.”

— Potter Stewart, Former Associate Justice of the United States Supreme Court.

Smart Cities

"Smart cities to us mean having a very robust network and communications backbone across the city that allows us to take advantage of technology and data tools to better serve our residents, promote economic development, promote sustainability efforts, and be more responsive to our citizens' needs. Sustainability and smart are definitely connected. You cannot claim to be a smart city if you’re not sustainable."

— Dennis Gakunga, Chief Sustainability Officer, City of Chula Vista, CA.

Email voor vragen

Uitgelicht: Nieuws / Recensie / Pers

[8-4-2019]  Na de eerder - op 1 februari - afgeronde consultatie heeft de Europese Commissie vandaag de Ethische Code voor betrouwbare kunstmatige intelligentie officieel gepubliceerd. Deze Ethische Code omvat zeven grondbeginselen voor betrouwbare AI:

 1. Menselijk toezicht: AI-systemen moeten het mogelijk maken dat de mens de regie houdt en de rechten van de mens ondersteunt. Ze mag niet de menselijke autonomie ondermijnen;
 2. Robuust en veilig: AI vraagt om veilige, betrouwbare en robuuste algoritmes die om kunnen gaan met de fouten binnen ai-systemen;
 3. Privacy en databeleid: burgers moeten volledige controle hebben over hun eigen data, terwijl data over hen niet gebruikt mag worden om hen schade te berokken of te discrimineren;
 4. Transparantie: AI-systemen moeten traceerbaar zijn;
 5. Diversiteit en eerlijkheid: ai-systemen moeten alle menselijke vaardigheden meenemen en toegang verzekeren voor iedereen;
 6. Maatschappij en milieu centraal: ai-systemen moeten positieve sociale veranderingen mogelijk maken en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen;
 7. Verantwoordelijkheid: mechanismes moeten ingebouwd worden om entiteiten verantwoordelijk te maken voor (de uitkomsten van) AI-systemen.

Medio september volgt een pilotfase waarin deze beginselen in de praktijk kunnen worden gebracht en tevens samenwerking zal worden gezocht met landen als Japan, Singapore en Canada. In hoeverre de beginselen een mondiaal karakter krijgen is nog even afwachten.

[28-1-2019]  Robotage neemt deel aan de Europese "Ethics Guidelines for Trustworthy AI" consultatie.
In voorbereiding op de totstandkoming van deze Ethische Code voor betrouwbare kunstmatige intelligentie, heeft de Europese Commissie betrokken stakeholders bevraagd. Ook Robotage heeft deelgenomen aan deze consultatie en op negen onderdelen haar visie op de aankomende richtlijnen gegeven.

 • Stakeholder consultatie
 • Zonder het vertrouwen van mensen heeft AI geen toekomst.


[10-10-2018]  Boekrecensies komen in alle soorten, vormen en maten en dat geldt natuurlijk ook voor de schrijvers ervan. Een onafhankelijke recensie die er voor elke lezer én schrijver toe doet, is die van het NBD Biblion. Ab Koolma schreef onderstaande Biblion-recensie over mijn boek 'Robot-is-me?'

 • NBD Biblion recensie Robot-is-me? Auteur: Roderic Winkelhorst (R.C. Winkelhorst).
 • Bron: NBD Biblion / bol.com


‘Robots lopen nu in allerlei soorten en maten van de lopende band terwijl er nauwelijks regels zijn.'

Bron: Nederlands Dagblad

[1-9-2018]  Het boek 'Robot-is-me?' (Uitgeverij Paris) kwam verder ook aan bod in diverse dagbladen waaronder de Wetenschapsbijlage van het Nederlands Dagblad.

Een interview dat ik had met journalist Rick Moeliker over robots die op mensen lijken, leidde tot een interessant artikel (mirror) met daarin onder andere ook de visies van professor Jan Smits en de Italiaanse hoogleraar filosofie Luciano Floridi.

Contact

Voor het scannen van contactinfo klikt u op de onderstaande QR-afbeelding.

QR code Robotage

Privacy Policy

Privacybeleid van Robotage

In dit Privacybeleid vindt u informatie over hoe Robotage omgaat met persoonsgegevens; alle informatie over een persoon waaruit diens identiteit - direct of indirect - kan worden afgeleid. Robotage legt geen gebruiksprofielen aan, plaatst geen cookies en verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakeijk voor het verlenen van de webdienst. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van gegevens in overeenstemming met dit beleid.

Gegevensverzameling en gebruik

Robotage kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, geslacht
 • Contactgegevens: factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Technische (gebruiks)gegevens: IP-adres, type browser, bezoektijdstip en besturingssysteem

Robotage gebruikt de verzamelde gegevens alleen om:

 • onze webdienst te leveren en te onderhouden
 • u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van interactieve functies van de website
 • aan klanten service te verlenen
 • technische problemen te detecteren en te verhelpen

Overdracht van gegevens

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten Nederland bevinden en waar afwijkende wetgeving van kracht is. Uw persoonsgegevens zullen echter nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als gepaste waarborgen daarvoor ontbreken.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is. Robotage gebruikt commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

Links naar andere sites

De Robotage website kan links bevatten naar sites die niet door ons worden beheerd. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u via Robotage bezoekt. Eventuele wijzigingen van ons Privacybeleid worden altijd op deze pagina gepubliceerd.

Heeft u vragen over de omgang met uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op.

[Privacy Policy laatst gewijzigd op 14-12-2018]  [en1412218_v2]

 • Een van Tim Burke's scrap-and-spare-part robots die op diverse plekken in Detroit te vinden zijn.


Robots brengen meer in beweging dan techniek alleen

De slogan van Robotage is: 'Robots brengen meer in beweging dan techniek alleen'. De invloed van robots zien we namelijk terug op vele terreinen, waaronder de kunst. Een voorbeeld daarvan is bovenstaande in Detroit gemaakte opname. Een door Tim Burke ontworpen metalen robotsculptuur zit hierin geduldig op een bankje voor het Chrysler House. Deze zogenaamde 'scrap-and-spare-part robot' maakt deel uit van een groepje robots dat verspreid staat opgesteld in de binnenstad van de bekende 'Motown'.

De in Detroit geboren en getogen kunstenaar volgde een opleiding in lassen en metaalproductie om metaal 'kneedbaar' te kunnen maken. Daartoe redt hij eerst 'stukjes en beetjes' van Detroit's industriële geschiedenis om deze vervolgens zo te presenteren dat de oorspronkelijke functie van de gebruikte onderdelen zich nog slechts laat raden. Door de nieuwe functie krijgt het materiaal opnieuw bestaansrecht, waardoor het niet verloren hoeft te gaan. Een terugkerend thema in het gesmede werk van Burke is dan ook "conservatie" met een antropologische onderbouwing. Het op deze manier recyclen van materialen heeft volgens beeldhouwer Burke een positieve uitwerking op de omgeving. De zittende robotman in de video is daar een treffend voorbeeld van.

Robotage is gespecialiseerd in de ethisch-juridische en praktische aspecten van robotisering & kunstmatige intelligentie.

Dank voor het downloaden!

Top