The Robot age

Robots zijn wereldwijd regelmatig in het nieuws. Innovaties in robotica leiden immers tot grote maatschappelijke en bedrijfseconomische veranderingen. Artificiële Intelligentie speelt daarin een belangrijke rol. Slimme robots gaan steeds meer op mensen lijken en ontwikkelen vaardigheden die onze eigen mogelijkheden verregaand overtreffen. Dit biedt niet alleen geweldige kansen, maar creëert ook dilemma's. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde discussie over autonome 'killer-robots' of de vrees dat in het robottijdperk privacy als grondrecht mogelijk niet meer zal bestaan. Bestaande ethische en juridische kaders komen door robotisering dan ook geleidelijk in het gedrang.

Roaming Outside the Iron Box

Robotisering van onze samenleving is daarnaast ook een dynamisch proces. Het dwingt ons continu na te denken over welke acties en maatregelen nodig zijn om nieuwe robottoepassingen naadloos te integreren in onze maatschappij. Die opdracht is lastiger dan het lijkt omdat door toepassing van lichaamsverrijkingen, de mens op termijn ook verrobotiseert. Vooruitkijken is om meerdere redenen dan ook gewenst.

Robotage is gespecialiseerd in robotica(recht), data privacy en smart cities en kan u helpen bij het oplossen van vraagstukken rondom het robotlandschap.

Roderic Winkelhorst

Auteur Roderic Winkelhorst fotoHet grenzeloze robottijdperk staat voor de deur en de mondiale werkgelegenheid misschien wel op de tocht. Bij Robotage houd ik de deur op een kier en scheid ik graag feiten van fictie als het over robotisering gaat. Geen makkelijke klus, maar iemand moet het doen. Mijn specialisatie ligt op het terrein van Robotica met een sterke sectorfocus op (service)robots, AI, Privacy, IoT & Smart Cities. Verder ben ik auteur van verschillende publicaties, waaronder de boeken 'Elektronische Communicatie & Privacy' en 'Robot-is-me?'


Waarom Robotage?
Bij het ontwerp en de toepassing van robottechnologie spelen veiligheid, privacy en beveiliging een belangrijke rol. De inzet van robots en kunstmatige intelligentie mag immers niet leiden tot menselijk letsel, een aantasting van de privacy, of het doorbreken van systeembeveiligingen. Met een gedegen professionele achtergrond in deze drie deelgebieden beschikt Robotage over een ideale helicopterview welke bij multidisciplinaire projecten handig van pas komt.Robotage is tevens verbonden aan de European AI Alliance dat nadenkt over alle aspecten rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de gevolgen ervan.

Publicaties

Boeken

Verdere publicaties [click]

Inkijkexemplaar Robot-is-me?

Glossary

Artificial Intelligence (AI)

"Anything that could give rise to smarter-than-human intelligence - in the form of Artificial Intelligence, brain-computer interfaces, or neuroscience-based human intelligence enhancement - wins hands down beyond contest as doing the most to change the world. Nothing else is even in the same league."

— Eliezer Yudkowsky, Machine Intelligence Research Institute.

Body Augmentations

"In the near future, with physical augmentation gaining ground and nano-cybernetics only years away, the dawn of limitless human evolution is just beyond the horizon..."

— James Swallow, The New York Times.

Internet of Things (IoT)

"The fact is, the IoT is kind of like the pony express was when it was first launched; it worked better than what we had, it underwent a lot of changes, and consumers won while business fortunes rose and fell. It’s anyone’s guess how the IoT will ultimately be used to effectively connect an unbelievably broad range of devices."

— Brian James, Senior Director of Product Marketing, Aria Systems.

Privacy

"That's the kind of society I want to build. I want a guarantee - with physics and mathematics, not with laws - that we can give ourselves things like real privacy of personal communications.”

— John Gilmore, Founder of the Electronic Frontier Foundation.

Robotics Ethics

"Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.”

— Potter Stewart, Former Associate Justice of the United States Supreme Court.

Smart Cities

"Smart cities to us mean having a very robust network and communications backbone across the city that allows us to take advantage of technology and data tools to better serve our residents, promote economic development, promote sustainability efforts, and be more responsive to our citizens' needs. Sustainability and smart are definitely connected. You cannot claim to be a smart city if you’re not sustainable."

— Dennis Gakunga, Chief Sustainability Officer, City of Chula Vista, CA.

Email voor vragen

In Depth  #ROBOTS

Nader bezien

Uitgelicht Recensie / Pers

Recensies komen in alle soorten en maten en dat geldt natuurlijk ook voor de schrijvers ervan. Een onafhankelijke recensie die er voor elke lezer én schrijver toe doet, is die van het NBD Biblion. Ab Koolma schreef onderstaande Biblion-recensie over het boek 'Robot-is-me?'.

  • NBD Biblion recensie Robot-is-me? van auteur Roderic Winkelhorst.
  • Bron: NBD Biblion / bol.com


Het boek kwam verder ook aan bod in diverse dagbladen waaronder de Wetenschapsbijlage van het Nederlands Dagblad  in een artikel (mirror) van journalist Rick Moeliker met daarin onder andere professor Jan Smits, filosoof Luciano Floridi en auteur/jurist Roderic Winkelhorst.


  • Ook al is een compleet autonome robot nog geen realiteit, regulering blijft noodzakelijk, vindt jurist Roderic Winkelhorst. ‘Robots lopen nu in allerlei soorten en maten van de lopende band terwijl er nauwelijks regels zijn. Er is niet eens een heldere definitie.’ De regels die moeten
worden ontworpen, moeten echter niet zozeer gericht zijn op de robots, maar vooral op de makers en gebruikers.
  • Bron: Nederlands Dagblad


Contact

Voor het scannen van contactinfo drukt u op de onderstaande QR-afbeelding.

QR code Robotage

Privacy Policy & IE

Privacy

Robotage respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door u verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag in behandeling te kunnen nemen en daarover in contact te treden. De server waarop Robotage wordt gehost, registreert bij bezoeken standaard het IP-adres en de opgevraagde pagina('s). Robotage gebruikt deze gegevens niet anders dan voor het geval dit nodig mocht zijn voor het oplossen van een serieus technisch probleem. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Robotage zal uw persoonsgegevens in geen geval aan derden verkopen.

Externe Links

Er kunnen links naar andere sites op de Robotage website staan die onafhankelijk opereren van Robotage en waar Robotage geen zeggenschap over heeft. Deze sites hebben mogelijk een andere Privacy Policy en we adviseren die goed door te lezen wanneer u deze sites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites.

Intellectueel Eigendom

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te kopiëren mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk Robotage alsmede het beeldmateriaal op deze site zijn beschermd en voor het gebruik van deze informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Wijzigingen

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of deze wilt wijzigen of verwijderen. Bij een wijziging van onze Privacy Policy, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Indien gewenst kunt u voor vragen ook gebruikmaken van het uitgebreide contactformulier.


Robotage | info@robotage.nl | +316 478 73 478

autonome robot #robotisme #robotage

Stuck in robotraffic? Robotage

Keer terug naar het begin of gebruik het linker menu voor uw keuze.

Dank voor het downloaden!

Top